Lexo më shumë
Njoftime

Shoqata e Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondit të Investimeve nënshkruan marrëveshjen për publikimin e të dhënave online me Bursën Shqiptare të Titujve

Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE) në bashkëpunim me Shoqatën e Siguruesve të Jetës,Pensioneve dhe Fondeve të Invesimeve lançoi platformën e publikimit të të dhënave ditore të kuotave të investimeve dhe pensioneve private vullnetare.Në takim...

Lexo më shumë