PROTOKOLLI I VERDHË

Të nderuar anëtarë,
Në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia në vendin tonë, ju njoftojmë që Fondi i Pensioneve Vullnetare “SIGAL” është në shërbimin tuaj duke ndjekur dhe zbatuar të gjitha masat higjeno-sanitare të protokollit të verdhë COVID-19 për banka/institucione financiare.
Ju falenderojmë për besimin dhe bashkëpunimin.
Fondi i Pensioneve Vullnetare “SIGAL”