Fjala e Administratorit

Ne besojmë tek fuqia e bashkëpunimit, dhe me këtë rast kam kënaqësinë t’ju informoj për veprimtarinë e Fondit të Pensioneve Vullnetare “SIGAL”
Misioni ynë është që në Shqipëri, sistemi i pensioneve private të jetë risia përendimore dhe një mundësi e shtuar për ruajtjen e standardit të jetesës kur të dilni në pension...

Lexo më shumë ➙

FONDI I PENSIONEVE SIGAL

charter-01-1-800x800
KONTRATË E PUNËDHËNËSIT PËR ANËTARËSIM NË FONDIN E PENSIONEVE VULLNETARE SIGAL KUR KONTRIBUON SË BASHKU ME PUNËMARRËSIT E TIJ
KONTRATË INDIVIDUALE PËR ANËTARËSIMIN NË FONDIN E PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Çdokush mund të vendosë që krahas kontributit të detyrueshëm për pensionin shtetëror, të kontribuojë në një Fond Pensioni Privat që të ketë një pension të dytë. Gjatë rinisë, shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e konsideruar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejt dhe duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet shteterore, të mendosh për pension privat sa jeni të rinj, është domosdoshmëri.