Nëse dëshironi të dini më tëpër mbi përfitimet e pensioni privat Sigal direkt nga anëtarët tanë, ju lutem na kontaktoni dhe ne do t’ju mundësojmë komunikimin.