Strategjia jonë është të kemi frymë leadershipi në çdo nivel organizativ, në mënyrë që të rritemi profesionalist dhe si kompani. Fokusi jonë është një plan pune fitimprurës për të qënë lider, të krijojmë strandartin dhe të udhëheqim tregun. Të gjitha këto arrihen duke përvetësuar dhe zhvilluar vlerat bazë të kompanisë për të plotësuar Vizionin e Fondit.

Misioni

Ne punojmë me përgjegjësi sociale, për një biznes që rritet vazhdimisht dhe kontribuon për një jetë më cilësore për punonjësit, partnerët dhe komunitetin. Qëllimi ynë është ti sigurojmë anëtarëve të Fondit SIGAL mundësinë e një pensioni të përshtatshëm për të ruajtur standardin e jetesës sipas kërkesave dhe nevojave të tyre, duke maksimizuar përfitimet nëpërmjet një administrimi të kujdesshëm të aseteve.

Vizioni

Ne punojmë të krijojmë një kompani të njohur në rajon, duke u fokusuar të mbajmë pozicionin lider në tregun e Pensioneve Private, duke ofruar qëndrueshmëri të lartë financiare, shërbim cilësor, profesional dhe transparent për anëtarët e tij.