Një tjetër mundësi e pensionit privat është tërheqja e parakohëshme e aseteve. Anëtari në çdo kohë dhe në çdo rrethanë ka të drejtë të tërheqë asetet e tij edhe para mbushjes së moshës së pensionit.