Pensioni privat është i vetmi pension i trashëgueshëm. Në rast humbje jete të anëtarit të Fondit të Pensioneve, asetet e tij u kalojnë trashegimtarëve ligjorë në bazë të Aktit të Trashëgimisë.